O společnosti

Společnost DC Computers s.r.o. vznikla na podzim roku 1998 se specializací na výstavbu počítačových sítí a jejich outsourcing. Naše portfolio poskytovaných služeb se za dobu naší více než patnáctileté existence neustále rozšiřuje a přizpůsobuje dynamickému vývoji na poli informačních technologií. V současné době pro naše zákazníky zajišťujeme správu počítačových sítí, pronájem virtuálních serverů, serverová řešení, datové sítě, aktivní prvky, bezpečnost sítí a v neposlední řadě dodávky počítačů, tiskáren, spotřebního materiálu a dalšího hardware a software.

Základním krédem naší společnosti je osobní přístup, profesionalita a kreativita. Velmi nám záleží na kvalitě námi nabízených služeb. Naším hlavním cílem je dlouhodobá spolupráce a spokojený zákazník. V našich řešeních se vždy snažíme o snížení pořizovacích a provozních nákladů, maximální bezpečnost, stabilitu a výkonnost IT systémů.

K dosažení těchto cílů v dnešní době již nestačí odvádět kvalitní práci a bez soustavného vzdělávání našich IT specialistů bychom nedokázali dlouhodobě působit na trhu. Proto klademe velký důraz na udržování vysoké odbornosti našich IT specialistů, kteří jsou pravidelně vzděláváni ať už v rovině odborných znalostí, tak i komunikačních dovednostech.

Našimi nejvýznamnějšími referencemi za dobu našeho působení na poli informačních technologií jsou Národní divadlo a Správa Pražského hradu.

o společnosti

o společnosti 2