Aktivní síťové prvky

Aktivní prvek počítačové sítě je zařízení, které vzájemně propojuje všechny komponenty počítačové sítě uvnitř budovy, či areálu, jako jsou servery, datová úložiště, počítače, tiskárny, IP telefony apod.

Velmi zjednodušeně lze říci, že aktivní prvky zajišťují logiku posílání dat z jednoho místa do druhého co největší rychlostí a co nejefektivnějším způsobem. Obecně každý kabel musí končit v nějakém aktivním prvku.

Komunikace probíhá buď po metalickém, nebo optickém vedení. Dle technologie přenosu dat a typu přenosového média je definována maximální vzdálenost pro vzájemné propojení těchto zařízení a jejich nasazení v počítačových sítích.

Základní normou pro definici pravidel v počítačových sítích je sedmivrstvý ISO/OSI model. Z tohoto modelu se v parametrech aktivních síťových prvků nejvíce skloňují vrstvy 2 a 3 (L2, L3).

Aktivní prvky výrazně ovlivňují následující klíčové parametry sítě:

  • Logická topologie
  • Rychlost
  • Propustnost
  • Škálovatelnost

Dělení aktivních prvků

V současné době se nejčastěji setkáme se dvěma typy aktivních prvků – přepínače (switche) a směrovače (routery). Mezi aktivní prvky patří i firewally a bezpečnostní brány, kterým je věnována samostatná kapitola. V současné době již většina aktivních prvků v sobě integruje všechny tři prvky. Zařízení je pak zařazeno do dané kategorie podle toho, která funkcionalita převažuje.

Přepínač (switch)

Přepínač je aktivní zařízení, které řídí přeposílání informaci z jednoho zařízení na jiná zařízení v počítačové síti. Přepínače byly původně navrženy tak, aby pracovaly na druhé vrstvě ISO/OSI modelu (L2). Současné moderní přepínače obsahují funkce, které je posouvají do skupiny směrovačů. Hovoříme o Layer 3 přepínačích. Tyto přepínače lze velmi účelně programovat a řídit. Většinou jsou opatřeny i funkcemi diagnostiky a uživatelsky příjemným WEB rozhraním. Přepínače pracují s přenosovými rychlostmi 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps.

Směrovač (router)

Směrovače pracují na třetí vrstvě ISO/OSI modelu (L3) a v počítačových sítích zajišťují inteligenci, efektivní a rychlý přenos dat. Na rozdíl od přepínačů, které pracují s omezenou množinou informací,

směrovače naopak využívají globální pohled na jednotlivé sítě a pomocí speciálních algoritmů umí zajistit potřebné přenosy mezi nimi. Dnes se ve většině podnikových sítí nevyskytují, jejich roli převzaly L3 switche. Najdeme je nejčastěji jako přístupové body mezi podnikovou sítí a Internetem, kde jsou často kombinovány s firewally. Hlavní uplatnění nacházejí ve velkých metropolitních sítích.

O co se při našich řešeních snažíme?

V první řadě jde o osobní přístup a zjištění potřeb našich zákazníků. Následně Vám navrhneme nejvhodnější prvky do jednotlivých segmentů sítě a vzájemně je propojíme tak, aby tvořily kompaktní a funkční celek. V této oblasti spoléháme na aktivní prvky předního výrobce Hewlett-Packard a na tým zkušených síťových specialistů, kteří dokáží tyto prvky spolehlivě nastavit a vyladit.

Základní normou pro definici pravidel v počítačových sítích je sedmivrstvý ISO/OSI model. Z tohoto modelu se v parametrech aktivních síťových prvků nejvíce skloňují vrstvy 2 a 3 (L2, L3).

Aktivní prvky výrazně ovlivňují následující klíčové parametry sítě:

  • Logická topologie
  • Rychlost
  • Propustnost
  • Škálovatelnost

Dělení aktivních prvků

V současné době se nejčastěji setkáme se dvěma typy aktivních prvků – přepínače (switche) a směrovače (routery). Mezi aktivní prvky patří i firewally a bezpečnostní brány, kterým je věnována samostatná kapitola. V současné době již většina aktivních prvků v sobě integruje všechny tři prvky. Zařízení je pak zařazeno do dané kategorie podle toho, která funkcionalita převažuje.

Přepínač (switch)

Přepínač je aktivní zařízení, které řídí přeposílání informaci z jednoho zařízení na jiná zařízení v počítačové síti. Přepínače byly původně navrženy tak, aby pracovaly na druhé vrstvě ISO/OSI modelu (L2). Současné moderní přepínače obsahují funkce, které je posouvají do skupiny směrovačů. Hovoříme o Layer 3 přepínačích. Tyto přepínače lze velmi účelně programovat a řídit. Většinou jsou opatřeny i funkcemi diagnostiky a uživatelsky příjemným WEB rozhraním. Přepínače pracují s přenosovými rychlostmi 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps.

Směrovač (router)

Směrovače pracují na třetí vrstvě ISO/OSI modelu (L3) a v počítačových sítích zajišťují inteligenci, efektivní a rychlý přenos dat. Na rozdíl od přepínačů, které pracují s omezenou množinou informací, směrovače naopak využívají globální pohled na jednotlivé sítě a pomocí speciálních algoritmů umí zajistit potřebné přenosy mezi nimi. Dnes se ve většině podnikových sítí nevyskytují, jejich roli převzaly L3 switche. Najdeme je nejčastěji jako přístupové body mezi podnikovou sítí a Internetem, kde jsou často kombinovány s firewally. Hlavní uplatnění nacházejí ve velkých metropolitních sítích.

O co se při našich řešeních snažíme?

V první řadě jde o osobní přístup a zjištění potřeb našich zákazníků. Následně Vám navrhneme nejvhodnější prvky do jednotlivých segmentů sítě a vzájemně je propojíme tak, aby tvořily kompaktní a funkční celek. V této oblasti spoléháme na aktivní prvky předního výrobce Hewlett-Packard a na tým zkušených síťových specialistů, kteří dokáží tyto prvky spolehlivě nastavit a vyladit.

aktivní síťové prvky

asp