Správa počítačových sítí

Kvalitně postavená IT infrastruktura ve společnosti musí být vždy podpořena stejně kvalitními servisními službami. Bezproblémová funkčnost a vysoká dostupnost všech instalovaných IT technologií je základem pro efektivní práci všech uživatelů.

Oblasti, které naše společnost pokrývá servisními službami:

 • Servery a systémy pro ukládání a zálohování dat
 • Serverové operační systémy a virtualizační software
 • Datové sítě – strukturovaná kabeláž a bezdrátové sítě
 • Aktivní síťové prvky
 • Bezpečnost sítí
 • Počítače, notebooky, tiskárny a další periferní zařízení

Přenechte nám starosti se správou počítačové sítě a věnujte se naplno svému podnikání!

Jsme tým zkušených profesionálů, který Vám pomůže s kompletním IT řešením. Spravujeme IT techniku jak menším firmám do deseti uživatelů, tak i velkým společnostem se stovkami stanic a desítkami serverů. Náklady na externí správu sítě jsou zcela individuální a závisí na rozsahu sítě (počet serverů, stanic, aktivních prvků apod.), dohodnuté frekvenci návštěv a garantované době servisních zásahů. U menších firem se tato částka obvykle pohybuje v jednotkách tisíců korun měsíčně, takže se určitě vyplatí více, než zaměstnávat vlastního správce sítě.

Co získáte uzavřením smlouvy?

 • Individuální přístup a vstřícnou péči o uživatele výpočetní techniky
 • Pravidelnou údržbu výpočetní techniky – minimalizují se její výpadky
 • Garanci servisního zásahu – minimalizuje ztráty způsobené výpadkem
 • Řízení IT procesů – provozujeme systém HELPDESK pro hlášení servisních požadavků, telefonickou linku HOT-LINE a automatický monitorovací systém NAGIOS, který nepřetržitě monitoruje chod Vašich klíčových zařízení
 • Poradenství a konzultační služby

Jaké výhody sebou přináší externí správa počítačových sítí (Outsourcing)?

 • Finanční úspora – IT specialistu využíváte jen tehdy, je-li to potřeba. Ušetříte na mzdových nákladech, odborných školeních apod.
 • Flexibilita – služba je smluvně garantovaná, nemusíte řešit nemoci, dovolené, zástupy apod.
 • Profesionalita – pracujeme v týmu, máme zkušenosti, kvalitní technické zázemí a podporu našich dodavatelů. Jsme schopni minimalizovat rizika výpadku sítě či je zkrátit na minimum.
 • Přenesení zodpovědnosti za bezproblémový chod Vaší sítě na dodavatele

Přenechte nám starosti se správou počítačové sítě a věnujte se naplno svému podnikání!

Jsme tým zkušených profesionálů, který Vám pomůže s kompletním IT řešením. Spravujeme IT techniku jak menším firmám do deseti uživatelů, tak i velkým společnostem se stovkami stanic a desítkami serverů. Náklady na externí správu sítě jsou zcela individuální a závisí na rozsahu sítě (počet serverů, stanic, aktivních prvků apod.), dohodnuté frekvenci návštěv a garantované době servisních zásahů. U menších firem se tato částka obvykle pohybuje v jednotkách tisíců korun měsíčně, takže se určitě vyplatí více, než zaměstnávat vlastního správce sítě.

Co získáte uzavřením smlouvy?

 • Individuální přístup a vstřícnou péči o uživatele výpočetní techniky
 • Pravidelnou údržbu výpočetní techniky – minimalizují se její výpadky
 • Garanci servisního zásahu – minimalizuje ztráty způsobené výpadkem
 • Řízení IT procesů – provozujeme systém HELPDESK pro hlášení servisních požadavků, telefonickou linku HOT-LINE a automatický monitorovací systém NAGIOS, který nepřetržitě monitoruje chod Vašich klíčových zařízení
 • Poradenství a konzultační služby

Jaké výhody sebou přináší externí správa počítačových sítí (Outsourcing)?

 • Finanční úspora – IT specialistu využíváte jen tehdy, je-li to potřeba. Ušetříte na mzdových nákladech, odborných školeních apod.
 • Flexibilita – služba je smluvně garantovaná, nemusíte řešit nemoci, dovolené, zástupy apod.
 • Profesionalita – pracujeme v týmu, máme zkušenosti, kvalitní technické zázemí a podporu našich dodavatelů. Jsme schopni minimalizovat rizika výpadku sítě či je zkrátit na minimum.
 • Přenesení zodpovědnosti za bezproblémový chod Vaší sítě na dodavatele

spstema

spstemamini